S
Dijkversterking Spui Oost - Coördinatie Kabels en Leidingen Derden - Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl
 

Dijkversterking Spui Oost – Coördinatie Kabels en Leidingen Derden

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken met u mee.

COÖRDINATIE KABELS EN LEIDINGEN DERDEN

Dijkversterking over een tracé van 8,3 km, een extreme uitdaging

Het project

In het kader van het HWBP-programma is de dijkversterking Spui Oost uitgevoerd. Het unieke aan het project is het behoud van bewoning, havenfuncties en gemalen met innovatieve constructieve oplossingen. Dit realiseren in dorpskernen en tegelijk kabels en leidingen aanpassen met functiebehoud is een extreme uitdaging. Kabels en leidingen mogen de projectvoortgang niet belemmeren terwijl er nieuwe eisen zoals 50 jaar zekerheid vanuit de Waterwet en (veiligheids-)voorschriften gelden. In opdracht van CPB (Combinatie Ploegman/Van den Biggelaar) is de kabels en leidingen coördinatie in de ontwerp- en realisatiefase door ons verzorgd. Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta heeft bij ons de vraag neergelegd de onmogelijkheden uit de planfase te vertalen naar haalbare oplossingen. Naast deze werkzaamheden hebben wij ook ondersteunende en adviserende diensten geleverd aan de aannemer.

Werkzaamheden

Tijdens dit project hebben wij ondersteuning geboden door het uitvoeren van de inventarisatie kabels en leidingen en het bepalen van de raakvlakken en interacties met bouwfaseringen en eindsituatie. De kabels- en leidingen scope in uitgewerkt in een kans en risicoprofiel met kostenbeheersing. Technische oplossingen en werkmethodiek met kabels en leidingen beheerders en uitvoerende partijen VTA en POS proces (zowel KL.cat.II als KL.cat.III activiteiten) zijn afgestemd en overeengekomen. De impact van constructieve (dam-)wanden versus kabel en leidingen volgens vigerende NENnormen en WSHD-beleid is nader uitgewerkt.

Tijdens de uitvoering is het project begeleid (inclusief het zorgdragen van de beheersing CROW publicatie 250/308 aspecten. Het project is op een integrale en procesmatige manier benaderd en getoetst volgens het SCB (systeem gerichte contractbeheersing). De toetsing is conform NEN 3650/3651 verzorgd en de projectverificatie conform de nieuwe Waterwet.

Alle communicatie en correspondentie voor/namens de combinatie CPB in het kader van kabels en leidingen is verzorgd en we hebben technische proces en juridische ondersteuning geboden bij kabels en leidingen vraagstukken. Tenslotte is er ondersteuning geboden aan Waterschap Hollandse Delta bij kabels en leidingen 1&2 (RWS opzet).

Spui Oost 1 - 500x500
Spui Oost 2 - 500x500
Spui Oost 4 - 500x500

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?