S
De Hoekse lijn Coördinatie kabels en leidingen derden - Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl
 

De Hoekse lijn Coördinatie kabels en leidingen derden

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

TOTALE COÖRDINATIE KABELS EN LEIDINGEN TRAJECT HOEKSE LIJN (SCHIEDAM CENTRUM – HOEK VAN HOLLAND STRAND)

De metamorfose van een gewone spoorlijn naar een moderne metro ter verbetering van het openbaar vervoer.

Het project

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt hard aan de verbetering van het openbaar vervoer. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland zal een metamorfose ondergaan: van een gewone spoorlijn naar een moderne metro. De Hoekse Lijn verbindt Schiedam Centrum met Hoek van Holland Strand.

Project Bureau Hoekse Lijn heeft ons gevraagd de volledige coördinatie van de kabels en leidingen van derden op het traject van de Hoekse Lijn uit te voeren, een project van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wij zijn hier zowel in de voorbereidende fase als in de uitvoeringsfase bij betrokken geweest.

Werkzaamheden

Voor dit project zijn we gestart met de inventarisatie, het bepalen van raakvlakken en technische oplossingen voor kabels en leidingen derden. We hebben afstemmingsoverleggen gehad met kabel- en leidingbeheerders en bevoegd gezag. Vervolgens is er een kostenraming opgesteld van de verleggingskosten en de nadeelcompensaties en is er een concept verzoek opgesteld tot aanpassing en verzoek tot nemen van maatregelen.

Wij hebben de opdrachtgever ondersteund en geadviseerd op het gebied van procedurele, technische en juridische kennis.

Tijdens de uitvoeringsfase is de opdrachtgever begeleid en zijn de te maken aanpassingen en/of de bescherming van de kabels en leidingen derden gecoördineerd en de werk- en objectplannen opgesteld. Ook is er ondersteuning geboden door directievoering tijdens het aanbrengen van voorbelasting.

HoekseLijn2-500x500
HoekseLijn3-500x500
HoekseLijn4-500x500

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?