S
OV Saal Coördinatie kabels en leidingen derden - Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl
 

OV Saal Coördinatie kabels en leidingen derden

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

VERBETERING VERBINDING TUSSEN SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD

Coördinatie kabels en leidingen derden bij de aanleg van bouwwegen en geluidschermen

Het project

Binnen het project OV SAAL staan bereikbaarheid en omgeving centraal. Zowel op de weg als op het spoor vinden werkzaamheden plaats die de verbinding tussen Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) verbeteren. Door een nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en ProRail wordt hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk voorkomen.

Wij waren betrokken bij de aanleg van de geluidsschermen langs het spoor in Almere. De geluidsschermen worden aangebracht op fundatiepalen waarbij raakvlakken ontstaan met bestaande kabels en leidingen. Voor een goede engineering waarbij het uitgangspunt is dat er geen kabel- en leiding verleggingen plaats vinden, is veel afstemming nodig met netbeheerders.

Werkzaamheden

Tijdens dit project hebben wij onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: een raakvlakkeninventarisatie voor de aanleg van bouwwegen en geluidsschermen, het voeren van afstemmingsoverleggen met kabels- en leidingbeheerders, civiel en GWW en het coördineren van graven en proefsleuven. Daarnaast zijn er ook werk- en objectplannen opgesteld en is de uitvoeringsfase begeleid. Nadien zijn de werkplannen met kabel- en leidingbeheerders geverifieerd.

DSCN0772
DSCN0772
DSCN0772

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?