S
Kustwerk Katwijk Coördinatie kabels en leidingen derden - Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl
 

Kustwerk Katwijk Coördinatie kabels en leidingen derden

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

COÖRDINATIE KABELS EN LEIDINGEN DERDEN

Verbetering primaire waterkeringen

Het project

Project Kustwerk Katwijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en de waterschappen om op 89 verschillende plaatsen in het land primaire waterkeringen te verbeteren. In Katwijk wordt naast de aanleg van de Dijk-in-Duin ook een ondergrondse parkeergarage aangelegd tussen de dijk en de Boulevard.

Wij hebben aan Ballast Nedam Engineering B.V. een projectcoördinator geleverd die de werkzaamheden met betrekking tot het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen heeft gecoördineerd.

Werkzaamheden

Voor dit project zijn onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd door de projectcoördinator:

Identificeren van conflictsituaties kabels en leidingen derden binnen het projectgebied

Coördineren van alle werkzaamheden omtrent het verleggen of verwijderen van kabels en leidingen

Bewaken van voortgang verleggingen kabels en leidingen i.v.m deadline

Communiceren met de opdrachtgever, netbeheerders en bevoegd gezag

Coördineren en aanvragen van wijzigingen in huisaansluitingen

Begeleiding aanleg van algemene voedingspunten in ondergronds parkeergarage

Katwijk 1 - 500x500
Katwijk 2 - 500x500
Katwijk 3 - 500x500

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?