S
Tracé Engineering Warmteleidingen - Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl
 

Tracé Engineering Warmteleidingen

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

UITBREIDING VAN EEN WARMTENET

Ontwerpen van diverse persingen en horizontaal gestuurde boringen

Het project

Ten behoeve van een vergunningaanvraag hebben wij ondersteuning geboden aan Ennatuurlijk, en zijn er engineeringswerkzaamheden uitgevoerd voor de uitbreiding van warmtenet tracé Ketelhuis Camminghaburen te Leeuwarden. Er zijn diverse persingen en horizontaal gestuurde boringen ontworpen voor een DN200/315 StaalPUR-PE warmtenet met een druk van 10 bar en een totale tracé lengte van circa 1 kilometer.

Werkzaamheden

Tijdens dit project hebben wij ondersteuning geboden door het inventariseren van de aangeleverde gegevens, het verzorgen van klic-meldingen en het schouwen/inmeten van het tracé. Er zijn vijf sonderingen en twee grondboringen uitgevoerd. Het definitief ontwerp tracé engineering dat is opgeleverd omvat drie persingen en twee gestuurde boringen. Hiervoor zijn sterkteberekeningen uitgevoerd ten behoeve van de boringen, zijn er perskrachtprognoses uitgevoerd ten behoeve van de persingen en zijn er tracé- en boortekeningen opgesteld.

warmteleiding3 - 500x500
warmteleiding2 - 500x500
warmteleiding 1 - 500x500

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?