Verdubbeling N244C Coördinatie kabels en leidingen derden

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

VERDUBBELING N244C,  EEN BELANGRIJKE VERBINDING IN HET VERKEERSNETWERK RONDOM PURMEREND

Een tracé van 7 kilometer dat verdubbeld wordt van 2×1 banen naar 2×2 banen

Het project

De verdubbeling van de N244C, een belangrijke verbinding in het verkeersnetwerk rondom Purmerend betreft een tracé van 7 kilometer dat verdubbeld wordt van 2×1 banen naar 2×2 banen op het traject van A7 – N247 te Purmerend. Diverse kruispunten worden aangepast en er wordt een spoorviaduct aangelegd.

Werkzaamheden

De gehele coördinatie kabels en leidingen derden binnen dit project is (in opdracht van Dura Vermeer) door ons uitgevoerd.

Dit omvat de afstemmingsoverleggen met kabel- en leidingbeheerders, de raakvlakkeninventarisatie van kabels en leidingen binnen het projectgebied en overleg met het projectteam en bevoegd gezag. Het Register kabels en leidingen derden en het deelkwaliteitsplan is opgesteld en bijgehouden, de knelpunten zijn bepaald, het civiele ontwerp en de ontwerpoplossingen van kabel- en leidingbeheerders zijn opgelost. De werk- en objectplannen zijn getoetst.

Tijdens de uitvoeringsfase hebben we zorg gedragen voor een goede begeleiding en is de voortgang en de planning bewaakt.

Meer informatie over dit project

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorpermattis, pulvinar dapibus leo.

 

Verdubbeling N244C Coördinatie kabels en leidingen derden

Are you dealing with a challenging underground infrastructure issue? We will gladly collaborate with you.

COORDINATION OF THIRD-PARTY CABLES AND PIPING FOR DOUBLING THE N244C, AN IMPORTANT CONNECTION IN THE TRAFFIC NETWORK AROUND PURMEREND

A route of 7 kilometres long that is doubled from 2 x 1 lanes to 2 x 2 lanes on the A7 – N247 route in Purmerend

The project

The doubling of the N244C, an important connection in the traffic network around Purmerend, concerns a route of 7 kilometres long that is doubled from 2 x 1 lanes to 2 x 2 lanes on the A7 – N247 route in Purmerend. Various junctions were adapted along with the construction of a rail viaduct.

Activities

 

We took care of the entire coordination of third-party cables and piping in this project (by order of Dura Vermeer). This comprised coordination consultation with cable and piping managers, identification of the shared areas of cables and piping within the project area, and consultation with the project team and competent authority.

The Register of third-party cables and piping and the quality plan is drawn up and kept up to date, the bottlenecks are identified, the civil design and the design solutions for cable and piping managers are resolved. The work and object plans are verified. During the execution phase we ensured proper guidance along with the associated monitoring of progress and planning.

Meer informatie over dit project

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorpermattis, pulvinar dapibus leo.