Kustwerk Katwijk Coördinatie kabels en leidingen derden

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

COÖRDINATIE KABELS EN LEIDINGEN DERDEN

Verbetering primaire waterkeringen

Het project

Project Kustwerk Katwijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en de waterschappen om op 89 verschillende plaatsen in het land primaire waterkeringen te verbeteren. In Katwijk wordt naast de aanleg van de Dijk-in-Duin ook een ondergrondse parkeergarage aangelegd tussen de dijk en de Boulevard.

Wij hebben aan Ballast Nedam Engineering B.V. een projectcoördinator geleverd die de werkzaamheden met betrekking tot het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen heeft gecoördineerd.

Werkzaamheden

Voor dit project zijn onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd door de projectcoördinator:

Identificeren van conflictsituaties kabels en leidingen derden binnen het projectgebied

Coördineren van alle werkzaamheden omtrent het verleggen of verwijderen van kabels en leidingen

Bewaken van voortgang verleggingen kabels en leidingen i.v.m deadline

Communiceren met de opdrachtgever, netbeheerders en bevoegd gezag

Coördineren en aanvragen van wijzigingen in huisaansluitingen

Begeleiding aanleg van algemene voedingspunten in ondergronds parkeergarage

Katwijk 1 - 500x500
Katwijk 2 - 500x500
Katwijk 3 - 500x500

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?

 

Kustwerk Katwijk Coördinatie kabels en leidingen derden

Are you dealing with a challenging underground infrastructure issue? We will gladly collaborate with you.

COORDINATION OF THIRD-PARTY CABLES AND PIPING

Improving coastal defences

The project

The Coastal Works Katwijk Project is a part of the High-water protection programme-2 (HWBP-2). This is a co-operative venture between the national government and the waterschappen to improve coastal defences in 89 different places in the country. In Katwijk, besides the construction of the Dijk-in-Duin, an underground car park was also built between the dyke and the Boulevard.

We assigned a project coordinator to Ballast Nedam Engineering B.V. who headed and coordinated the activities concerning re-routing and laying cables and piping.

Activities

The project included the following activities carried out by the project coordinator:

Identification of conflict situations with third party cables and piping within the project area

Coordination of all activities concerning the re-routing or removal of cables and piping

Monitoring the progress of re-routing cables and piping for the deadline

Communication with the customer, grid operators and competent authority

Coordination and requests for changes to home connections

Guidance with the installation of general power points in the underground car park

Katwijk 1 - 500x500
Katwijk 2 - 500x500
Katwijk 3 - 500x500

More information about this project?

Would you like to know more about this project or the works that we completed?