Projectmanagement

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infrastructuur? Wij denken met u mee.

Projectmanagement

Zo zonde als de realisatie van een project vertraging oploopt, omdat in de weg liggende kabels en leidingen alsnog verlegd moeten worden. Juist daarom is het belangrijk om de ondergrondse infrastructuur van begin af aan bij de gebiedsontwikkeling te betrekken. Hiermee minimaliseren we de kans op planningsproblemen en financiële tegenvallers.

Over slim projectmanagement gesproken. De inventarisatie van aanwezige kabels en leidingen is nog altijd een van de meest belangrijke stappen bij gebiedsontwikkeling. Door vroegtijdig kennis te hebben van de aanwezigheid van kabels en leidingen, krijgt u meer grip op tijd, risico’s en kosten.

We inventariseren niet alleen de kabels en leidingen binnen het projectgebied; we brengen ook de raakvlakken tussen deze kabels en leidingen en het ontwerp duidelijk in beeld. Zodra de raakvlakken bekend zijn, weten we wat dit concreet voor uw project betekent. De kansen en risico’s zijn nu inzichtelijk, en op basis hiervan zetten we de meest voordelige verleg- en nadeelcompensatieregelingen in.

De ervaring leert dat professioneel projectmanagement de nodige rust (en kostenbesparing!) brengt binnen uitdagende projecten. Wilt u ontzorgd worden tijdens de tenderfase en tijdens de realisatie van een project? Onze ervaren kabel- en leidingspecialisten nemen de coördinerende taken graag op zich. In nauw overleg met netbeheerders stellen we verleggingsplannen (inclusief kostenramingen en projectovereenstemmingen) op en stellen we de benodigde doorlooptijden vast.

Wij leveren de volgende diensten aan onder andere (semi) overheden, ProRail, ingenieursbureaus, netbeheerders, aannemers of projectontwikkelaars:

Plan- en procesbegeleiding

Begeleiden, adviseren en opstellen van documenten ten behoeve van aanbestedingen

Coördineren van kabels en leidingen binnen de projecten, directievoering en toezicht

Animatie Projectmanagement

Onze pluspunten

Specialistische kennis

Persoonlijk en betrokken

Innoverend

Onze specialiteiten

Olie, gas & chemie, energie, water en de telecommunicatie zijn onze expertisegebieden. Meer lezen over onze visie op deze thema’s?