MAGNEETVELDZONE BEREKENINGEN

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infrastructuur? Wij denken met u mee.

MAGNEETVELDZONE BEREKENINGEN HOOGSPANNINGSVERBINDINGEN

Bij infrastructurele (nieuw)bouwprojecten speelt de omgeving een belangrijke rol, evenals de veiligheid. Zo dient er bij nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen, die in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen gerealiseerd worden, rekening te worden gehouden met de magneetvelden door de bestaande hoogspanningsverbindingen.

Hoogspanningsverbindingen wekken elektrische en magnetische velden op. Het elektrische veld wordt bij hoogspanningskabels veelal goed afgeschermd door het aardscherm. Voor magnetische velden is deze afschermende werking echter geringer. Deze opgewekte magnetische velden kunnen een negatieve invloed op de omgeving, zoals objecten maar ook op mensen, hebben.

De elektrische stromen door een hoogspanningskabel of hoogspanningslijn veroorzaken magnetische velden rondom de hoogspanningsverbinding. De grootte van het magnetische veld is afhankelijk van de grootte van de stroom. Omdat de stromen door een hoogspanningsverbinding afhankelijk zijn van de belasting, is de stroom en dus het magnetische veld, niet altijd even groot.

0,4 MicroTesla
In een magnetisch veld met een waarde hoger dan 100 microTesla ervaart een mens acute effecten zoals onwillekeurige spiersamentrekkingen. De waarde van 100 microTesla is door de Europese Commissie als referentieniveau voor leden van de bevolking gesteld. Onder dit niveau ervaart een mens geen acute effecten. Het is echter onduidelijk wat de effecten van langdurige blootstelling aan magneetvelden met een lagere sterkte zijn.

Onderzoek in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen wijst erop dat magnetische velden in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoogspanningskabels mogelijk kunnen leiden tot een verhoogd risico op leukemie bij kinderen. Op grond van deze onderzoeken raadt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) toenmalig VROM aan te voorkomen dat nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden waarbinnen het jaargemiddelde hoger is dan 0,4 microTesla. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat rondom een hoogspanningslijn een magneetveldzone wordt vastgelegd waarin geen gevoelige bestemmingen zoals nieuwe woningen, scholen of kinderdagverblijven mogen worden gerealiseerd.

Magneetveldzone berekeningen
Onze EMC specialisten kunnen voorafgaand uw (nieuwbouw)project of nieuwe/gewijzigde hoogspanningsverbinding, gedurende de voorbereidende fase, een rapportage verzorgen waarin alle waarden van de magneetveldzones worden bepaald. Wij berekenen de grootte van het magneetveld en kunnen deze magneetveld contour intekenen in het ontwerp van de klant.

RIVM
De rekenmethodiek en de rapportage van de magneetveldzone, zoals die door SGS Roos+Bijl wordt uitgevoerd, is getoetst door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). SGS Roos+Bijl heeft een erkenning en heeft daarmee laten zien dat de rekenmethodiek geschikt is voor het bepalen van de magneetveldzones rondom nieuwe en bestaande hoogspanningsverbindingen. Als gevolg van deze erkenning is SGS Roos+Bijl bij RIVM opgenomen in de lijst van erkende adviesbureaus.

Onze pluspunten

Specialistische kennis

Persoonlijk en betrokken

Innoverend

Onze specialiteiten

Olie, gas & chemie, energie, water en telecommunicatie zijn onze expertisegebieden. Meer lezen over onze visie op deze thema’s?