Magneetveldzoneberekening Gemeente Ridderkerk

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

Uitgangspunt: Ligging waarbij de magneetveldsterkte op gevoelige bestemmingen beneden de o,4 MicroTesla blijft.

Het project

Het betrof een onderzoek voor het ondergronds brengen van de bovengrondse hoogspanningslijnen van Stedin die lopen vanaf de grens met Hendrik-Ido-Ambacht tot noordelijk Oostendam. Het betreft een tracé van ongeveer 1 km. Er is onderzoek gedaan naar het meest optimale tracé voor de toekomstige ondergrondse 50kV kabels.

In de haalbaarheidsstudie is uitgegaan van een ligging waarbij de magneetveldsterkte op gevoelige bestemmingen beneden de 0,4 microTesla blijft (richtlijn volgens het RIVM). Onze EMC-specialisten hebben hiervoor uitgebreide magneetveldzoneberekeningen uitgevoerd.

Werkzaamheden

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Het uitvoeren van een magneetveldzoneberekening.

Het simuleren van de kabelverbinding.

Het controleren of publieke ruimtes en gebouwen zich in de magneetveldzone bevinden.

Het opmaken van een rapportage.

Magneetveld2
Ridderkerk-uitgelicht

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?