Engineering 150kV Theemsweg – Botlek tracé

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

EEN TRACÉ IN HET MEEST COMPLEXE ONDERGRONDSE INFRAGEBIED VAN NEDERLAND

Aanleg van een nieuwe kabelverbinding ten behoeve van de toekomstige energieopwekking en energievoorziening

Het project

Om de toekomstige energieopwekking en de energievoorziening in het Rotterdamse havengebied te waarborgen is de aanleg van een nieuwe kabelverbinding noodzakelijk. De kabelverbinding bevindt zich in het meest complexe ondergrondse infragebied van Nederland. In opdracht van Joulz (voor TenneT) hebben wij het basis ontwerp en het definitieve ontwerp vervaardigd voor deze nieuwe kabelverbinding tussen 150 kV verdeelstations Theemsweg en Botlek (250 MVA). De verbinding bestaat uit drie enkelfasige 1600 Alrm kabels met een totale lengte van ca. 5.5 km, waarin zich drie gestuurde boringen bevinden.

Werkzaamheden

Tijdens dit project hebben wij onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: het uitvoeren van een risico/knelpunten analyse en het vervaardigen van een tracévariantenstudie. Vervolgens is er een plan van aanpak, een kwaliteitsplan, een projectplanning en een begroting opgesteld en zijn de detailtekeningen van het basis ontwerp vervaardigd.

Voor dit project was het ook noodzakelijk om (grond)onderzoeken uit te voeren waaronder: planologie, archeologie, flora&fauna en niet gesprongen explosieven.

Voor het tracé zijn een drietal gestuurde boringen ontworpen en de benodigde EMC berekeningen uitgevoerd: beïnvloeding K&L volgens NEN3654, magneetveldzone volgens RIVM en elektromagnetische beïnvloeding hoofdspoorweginfrastructuur.

Gedurende het project hebben wij ondersteuning geboden bij onder meer: het voeren van overleggen met opdrachtgever en instanties, het verkrijgen van vergunningen en het opstellen civiel bestek UAV-GC en V&G ontwerpfase.

content_img-theem
header_porfolio
Theemsweg tekening station-thumb

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?