Engineering+Directievoering klantaansluiting in Rotterdams Havengebied

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

Complex tracé van circa 6 km.

Engineering en directievoering van een nieuwe 10 MVA klantaansluiting op een 23 kV verbinding in het Rotterdamse Havengebied.

Het project

SGS Roos+Bijl heeft in opdracht van Stedin de engineering en de directievoering verzorgd van een nieuwe 10 MVA klantaansluiting op een 23 kV verbinding vanaf het hoogspanningsstation aan de Coloradoweg op de Maasvlakte. Het betreft een complex tracé van circa 6 km.

Werkzaamheden Engineering

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Het vervaardigen van het Voor Ontwerp.

Het verrichten van onderzoek naar o.a. Planologie, Flora en Fauna, Archeologie, Niet Gesprongen Explosieven en Bodem.

Het voeren van overleg met alle betrokken stakeholders waaronder, het Havenbedrijf en het leidingenbureau van de gemeente Rotterdam en ProRail en alle kabel en leidingeigenaren.

Het vervaardigen van het Definitief Ontwerp.

Het uitvoeren van beïnvloedingsberekingen conform de NEN3654:2014.

Het voorbereiden van de vergunningen.

Het bieden van ondersteuning bij de aanbesteding.

Werkzaamheden Directievoering

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Het beoordelen en goedkeuren van de uitvoeringsplanning.

Het beoordelen en goedkeuren van het V&G-plan, bemalingsplan en verkeersplannen.

Het maken van verslagen en benodigde rapportages.

Het bewaken en sturen op de vereiste kwaliteit.

Het houden van dagelijks toezicht op de uitvoering.

Het bewaken en sturen op de uitvoeringsplannning en de termijnopleveringen.

Het signaleren, adviseren en registreren van afwijkingen in de uitvoering te opzichte van het bestek en/of uitvoeringstekeningen.

Omgevingsmangement.

DSC_0154
DSC_0171
DSC_0172

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?