Coördinatie Kabels en Leidingen Derden – Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Coördinatie van het ontwerp en de realisatie met betrekking tot de verlegging van kabels en leidingen.

Het project

De komende jaren neemt Mooder Maas in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) tal van maatregelen om de waterveiligheid te verbeteren en het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. De Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen.

In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd. Door een integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar ontstaat er ook ruimte voor recreatie en andere economische ontwikkelingen.

Met het heropenen van de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat bovendien een uniek, waterrijk natuurlandschap. Om de gebiedsontwikkeling te kunnen realiseren verzorgt SGS Roos+Bijl de coördinatie van het ontwerp en de realisatie met betrekking tot de verlegging van kabels en leidingen. Tijdens de ontwerpfase wordt hierbij gezocht naar minimalisatie van de maatschappelijke kosten. Tijdens de realisatiefase wordt gezocht naar oplossingen en uitvoeringstechnieken die de overlast voor de omgeving minimaliseren.

Werkzaamheden

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Ondersteuning bij de engineering van de rioolwerkzaamheden.

Inventarisatie van de kabels en leidingen.

Bepalen van kabel en leiding raakvlakken inclusief tekeningen.

Optimaliseren van het ontwerp kabels en leidingen met het oog op risico- en kostenbeheersing.

Afstemmen en overeenkomen van technische oplossingen en werkmethodes met kabel en leiding beheerders.

Het verzorgen van VTA en POS op basis van de NKL 1999.

Het coördineren van de uitvoeringsfase.

Het voeren van overleggen met de kabel en leiding beheerders.

Toetsen van de wet- en regelgeving, waaronder NEN.

Actualiseren tenderraming verlegkosten KL conform vigerende nadeelcompensatieregelingen (NKL 1999).

Header Wilko
DSC_0106-bewerkt
DSC_0075

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?