Thermische beïnvloedingsberekeningen Den Haag

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

Thermische beïnvloedingsberekeningen

Het bepalen van de thermische beïnvloeding van de drie nieuw aan te leggen kabelverbindingen (10 kV) op de bestaande buisleidingen.

Het project

In Den Haag is TSB Infra Solutions betrokken bij de vernieuwing en uitbreiding van het elektriciteitsnet van Stedin middels drie nieuwe 10 kV kabelverbindingen.

SGS Roos+Bijl heeft de opdracht gekregen hiervoor de thermische beïnvloeding te bepalen van de kabelverbindingen op de bestaande buisleidingen. De kabelverbindingen liggen parallel aan en kruisen buisleidingen. Het betreft hier verschillende situaties winter en zomer. In de zomer is het stroomverbruik relatief lager dan in de winter. In de winter zal het energieverbruik hoger liggen doordat het sneller donker is en de verwarming vaker aanstaat omdat het kouder is.

Werkzaamheden

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Het volgens de NEN 3654 bepalen van de mogelijke beïnvloeding van de buisleiding door de nieuwe 10 kV kabelverbindingen middels de volgende beïnvloedingsnorm: thermische beïnvloeding. Dit voor zowel de zomerperiode als de winterperiode.

Het geven van aanbevelingen op basis van de resultaten in de vorm van mitigerende maatregelen.

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?