Beïnvloedingsberekeningen Zonnepark Batendijk

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

Beïnvloedingsberekeningen voor het nieuwe Zonnepark Batendijk

Het bepalen van zowel de elektrische als de thermische beïnvloeding van de nieuw aan te leggen kabelverbindingen (21 kV) op de bestaande buisleidingen.

Het project

In de regio Haarlo wordt een nieuw zonnepark Batendijk gerealiseerd. Klimaatfonds Nederland ontwikkelt, financiert en het structureert grootschalige zonne-energieprojecten. Voor zonnepark Batendijk worden verschillende 21 kV kabelverbindingen aangelegd.

SGS Roos+Bijl heeft de opdracht gekregen hiervoor zowel de elektrische als de thermische beïnvloeding te bepalen op de bestaande Gasunie buisleidingen in de nabijheid van de nieuwe kabelverbindingen. De kabelverbindingen liggen parallel aan de bestaande buisleidingen. Onze EMC-specialisten hebben hiervoor uitgebreide beïnvloedingsberekeningen uitgevoerd.

Werkzaamheden

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Het volgens de NEN 3654 bepalen van de mogelijke beïnvloeding van de buisleiding door de nieuwe 21 kV kabelverbindingen middels de volgende beïnvloedingsnormen: capacitieve beïnvloeding, weerstandsbeïnvloeding, inductieve beïnvloeding, thermische beïnvloeding.

Het geven van aanbevelingen op basis van de resultaten in de vorm van mitigerende maatregelen.

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?