Beïnvloedingsberekeningen nieuwe 10kv kabelverbinding

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

Beïnvloedingsberekeningen (thermisch) 

Het bepalen van de (thermische) beïnvloeding van een nieuw aan te leggen kabelverbinding (10 kV) op de bestaande buisleidingen.

Het project

Aan de Steenovens te Zaamslag wordt door DNWG infra een nieuwe 10kV kabelverbinding aangelegd. Aan de hand van de NEN 3654 zijn de mogelijke risico’s op thermische beïnvloeding van aanwezige DNWG infra buisleidingen geïnventariseerd.

Uit de rapportage kan geconcludeerd worden dat er door de aanleg van de nieuwe 10kV verbinding van DNWG Infra aan de Steenovens te Zaamslag geen risico ontstaat op ontoelaatbare thermische beïnvloeding op de aanwezige DNWG infra buisleidingen.

Werkzaamheden

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Inzichtelijk maken van de thermische beïnvloeding op de aanwezige buisleidingen van DNWG.

Aanbevelingen doen op basis van de resultaten in de vorm van mitigerende maatregelen.

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?