Engineering basisontwerp 150kV derde circuit Woensdrecht – Bergen op Zoom

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

Basis ontwerp 150kV

Engineering basisontwerp Woensdrecht -Bergen op Zoom 150kV derde circuit

Het project

Het opstellen van een Basis Ontwerp naar aanleiding van de nieuw te realiseren derde verbinding tussen de TenneT 150kV stations Woensdrecht en Bergen op Zoom. Station Bergen op Zoom wordt gevoed door twee verbindingen die naast elkaar liggen. In geval van een storing in een van de twee verbindingen moeten deze in het meest ongunstige geval beiden worden uitgeschakeld, omdat er anders niet veilig kan worden gewerkt. Het nieuw aan te leggen circuit moet er voor zorgen dat een dergelijke situatie in geval van een storing kan worden opgevangen.

Voor de 150kV kabelverbinding van het derde circuit tussen Woensdrecht – Bergen op Zoom is variant 1 uit de haalbaarheidsstudie verder uitgewerkt. Van deze variant zijn richting station Bergen op Zoom vanaf de Van Konijnenburgweg zijn twee tracévarianten uitgewerkt.

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Het uitwerken van een Basisontwerp voor de kabelverbinding.

Het in overleg met de OG invullen van de BO-typical.

Het opstellen van een V&G plan Ontwerpfase inclusief RIE.

Het opstellen (aanpassen) van een lijst met stakeholders.

Het samenstellen (aanpassen) van de routekaarten in de TenneT standaard.

Het samenstellen van concept HDD boortekeningen (9 stuks).

Het samenstellen van een overzicht tekening aanlanding stations.

Het samenstellen van een eenvoudig lijndiagram en lengtelijsten.

Het uitvoeren van een compleet systeemontwerp.

Het berekenen en rapporteren van de magneetveldcontouren.

Het uitvoeren en rapporteren van de beïnvloedingsberekeningen conform NEN3654 stap 1 + 2.

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?