Haalbaarheidsstudie verleggen 150kV verbinding Utrecht Lage Weide – Soest

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie verleggen 150kV verbinding Utrecht Lage Weide – Soest

Het project

De gemeente Utrecht gaat de bestaande Noordelijke Randweg N230 reconstrueren. Nabij het Ghandiplein kruist de N230 de bestaande TenneT 150kV kabelverbinding Utrecht Lage Weide – Soest. De gemeente heeft daarom TenneT verzocht deze verbinding te verleggen.

In opdracht van TenneT is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het verleggen van een deel van de 150kV kabelverbinding tussen lasput Klopdijk en opstijgpunt de Gagel (tracélengte a 700m).

In overleg met het projectteam (PMT) van TenneT en de gemeente Utrecht zijn 3 tracé varianten uitgewerkt. Daarbij is gekeken naar de uitgangspunten en randvoorwaarden voor, techniek, planologie en vergunningen en projectbeheersing. Vervolgens zijn deze varianten met elkaar vergeleken en is in overleg met het PMT en de gemeente Utrecht een voorkeursvariant bepaald.

De belangrijkste technische uitdaging in de studie betrof de bestaande oliedrukkabel die gedeeltelijk moet worden vervangen voor een XLPE kabel. Op het gebied van planologische en vergunningen waren de belangrijkste aandachtspunten het afstemmen van het HDD boortracé in een dijk met twee waterschappen. En het verkrijgen van toestemming voor een HDD onder Fort de Gagel, een object met cultuurhistorische waarde. Ten behoeve van projectbeheersing is een 30% kostenraming opgesteld en zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht waarvan kans en gevolg zijn geïnventariseerd.

De volgende producten zijn, conform de eisen gesteld door TenneT, opgeleverd: verslag locatiebezoek inclusief fotorapportage drie varianten, bureaustudie planologie, verslagen met bevoegd gezagen, routekaarten, een rapportage van de haalbaarheidsstudie, beïnvloedingberekening volgens NEN3654.

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?