Sterkteberekening Tank terminal

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

DOORBEREKENEN VAN AANPASSINGEN AAN HET BOVENGRONDSE LEIDINGENWERK VAN DE TANK TERMINAL

Schouwen van zeven tankputten en één pompstation en doorberekenen conform PED richtlijnen en geconformeerd aan de EN13480

Het project

Oiltanking Amsterdam is bezig met de renovatie en herkeuring van de volledige tankterminal. Het leidingwerk bij Oiltanking Amsterdam is uniek aangezien alle pieren met alle opslagtanks verbonden zijn. Hierdoor is in elke tankput relatief veel leidingwerk aanwezig. SGS Roos+Bijl is gevraagd om alle aanpassingen door te rekenen en mee te denken in de koppeling tussen 3D-scannen, 3D tekeningen en de bijbehorende berekeningen van de aanwezige pijpleidingen.

Werkzaamheden

In opdracht van Oiltanking Amsterdam zijn zeven tankputten en één pompstation beschouwd en doorgerekend conform de PED richtlijnen en geconformeerd aan de EN13480. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met met het programma Caesar II. Voor de situaties in de tankputten waar veel starre verbindingen zijn (T-stukken en bochten) is gebruik gemaakt van de FEA-Tools software om de flexibiliteit van het systeem zo goed mogelijk te modelleren.

Daarnaast is ten behoeve van de renovatie het ontwerp tekenwerk verzorgd en hebben wij het inmeten begeleid voor aannemer A. Hak.

Meer informatie over dit project

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorpermattis, pulvinar dapibus leo.

 

Sterkteberekening Tank terminal

Are you dealing with a challenging infrastructure issue? We will gladly collaborate with you.

CALCULATIONS FOLLOWING ADAPTATIONS TO THE OVERHEAD LINES AT THE TANK TERMINAL

The project

Oiltanking Amsterdam is occupied with the renovation and re-approval of the whole tank terminal. The piping at Oiltanking Amsterdam is unique with all jetties connected to all storage tanks. As a result, there is a relatively large amount of piping in each tank pit. SGS Roos+Bijl was asked to calculate all adaptations and assist with the link between 3D scans, 3D drawings and the associated calculations of the pipelines present.

Activities

 

For Oiltanking Amsterdam, seven tank pits and one pumping station were examined and calculated in conformity with the PED directives and brought in line with EN13480. These calculations were made with the Caesar II program. For situations in the tank pits with many unsuspended connections (T-pieces and bends) use is made of the FEA Tools software to model the flexibility of the system as well as possible.

In addition, the design drawing work was created for the renovation and we supervised the measuring work for contractor A. Hak.

Meer informatie over dit project

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorpermattis, pulvinar dapibus leo.