Wion beheer Offshore windpark Gemini

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

BEHEREN VAN DE STROOMKABELS VAN ÉÉN VAN DE GROOTSTE WINDPARKEN TER WERELD

Van windmolenpark naar onderstation in de Eemshaven

Het project

Het Gemini offshore windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee zal met een totale capaciteit van 600 MegaWatt één van de grootste windparken ter wereld worden, zowel in omvang als productie. De stroomkabels lopen vanaf het windmolenpark naar het onderstation in de Eemshaven in Groningen. Wij verzorgen het WION beheer van deze stroomkabels.

Werkzaamheden

Voor het Gemini offshore windpark is een beheertekening samengesteld conform in de WION gestelde eisen en beschreven in o.a. het IMKL en er is een account gecreërt bij het Kadaster voor het netwerk. De beheer polygonen zijn aangemeld en gecertificeerd bij het Kadaster. Alle kabels- en leidingen zijn in een tekening samengevoegd en er is een beheersomgeving voor de klant ingericht.

DSCN0772
DSCN0772
DSCN0772

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?

 

Wion beheer Offshore windpark Gemini

Are you dealing with a challenging underground infrastructure issue? We will gladly collaborate with you.

MANAGEMENT OF THE POWER CABLES AT ONE OF THE LARGEST WIND FARMS IN THE WORLD

From the wind farm to the substation in the Eemshaven in Groningen

The project

The Gemini offshore wind farm in the Dutch part of the North Sea will, with a total capacity of 600 Megawatt, be one of the largest wind farms in the world, both in terms of size and production. The power cables run from the wind farm to the substation in the Eemshaven in Groningen. We took responsibility for the WION management of these power cables.

Activities

A management plan was created for the Gemini offshore wind farm in conformity with the WION requirements and as described in the IMKL, along with the creation of an account at the Land Registry for the grid. Polygonal management was registered and certified at the Land Registry. All cables and piping are combined in a drawing with an administrative scope put in place for the customer.

DSCN0772
DSCN0772
DSCN0772

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?