Omgevingsmanagement

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infrastructuur? Wij denken met u mee.

Omgevingsmanagement

Infrastructurele projecten, zoals de aanleg van een tunnel, brug of (snel)wegen hebben een grote impact op de omgeving. Bij de uitvoering van een project ontstaat onvermijdelijk interactie met omwonenden, weggebruikers en andere stakeholders. Tijdelijk afgesloten wegen, mindere bereikbaarheid, ondergrondse kabels en of leidingen die verlegd of nieuw aangelegd worden, om nog maar niet over klachten uit de omgeving, complexe vergunningen of obstakels in de ondergrond te spreken.

Binnen ons werkveld is de omgeving minstens zo belangrijk als de technische oplossingen die we bieden. Goed omgevingsmanagement betreft oog voor de omgeving, gericht op zowel het publiek als het gebied en is meer dan het uitvoeren van omgevingsonderzoeken en het verkrijgen van vergunningen. Omgevingsmanagement omvat het managen van doelen van het project, maar ook het managen van de verwachtingen van de omgeving; het minimaliseren van de overlast voor de omgeving en een proactieve communicatie met diezelfde omgeving en betrokken stakeholders. En natuurlijk ook het verkrijgen van vergunningen zonder bezwaren.

De omgevingswet

De omgevingswet komt eraan. Naar verwachting zal de omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treden. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Met de komst van de omgevingswet komt omgevingsmanagement hoger op de agenda te staan. Dit was in het verleden vaak andersom. Wij zijn van mening dat de omgeving minstens zo belangrijk is dan de techniek. Door in een vroeg stadium de omgeving te betrekken kan je aan de voorkant al rekening houden met bepaalde aspecten.

Overheden, netbeheerders en aannemers zetten ons in als schakel tussen de diverse betrokken partijen.

Onze omgevingsmanagers kunnen u bijstaan in onder meer de volgende zaken:

Opzetten van omgevingsmanagement en relatiemanagement met stakeholders

Conditionering van kabels en leidingen, bodemonderzoeken en flora+fauna

Vergunningenmanagement.

Procedurele begeleiding binnen vergunningentrajecten en conditionering

Veiligheid Gezondheid en Milieu plannen

Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid en communicatie plannen

Vanwege de expertise op het gebied van kabels en leidingen kunnen onze omgevingsmanagers ook onderstaande zaken behartigen:

Het opstellen en adviseren omtrent projectovereenstemmingen

Het opstellen van en adviseren omtrent (gemeentelijke) verlegregelingen

Het vestigen van Zakelijk Recht Overeenkomsten

Adviseren, opstellen en toetsen van nadeelcompensatieverzoeken van netbeheerders

Wilt u meer weten over onze diensten? Neem contact op! Uiteraard kunt u ook uw specifieke vraag aan ons voorleggen. We adviseren u graag!

Onze pluspunten

Specialistische kennis

Persoonlijk en betrokken

Innoverend

Onze specialiteiten

Olie, gas & chemie, energie, water en de telecommunicatie zijn onze expertisegebieden. Meer lezen over onze visie op deze thema’s?