Engineering stadsverwarmingstracé Het Groene Net

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

Engineering stadsverwarming

Engineering stadsverwarmingstracé Het Groene Net Fase 1 – Kraal Sittard – Geleen

Het project

Het Groene Net gaat duurzame industriële restwarmte van de Chemelotsite en hernieuwbare warmte van de biomassacentrale BES gebruiken voor het verwarmen en, deels, koelen van 5.000 woningen en 70 bedrijven en instellingen in Stein, Beek, Geleen en Sittard. Om dit te realiseren zal er een ondergrondse warmte-infrastructuur (leidingen) worden aangelegd met een totale lengte van ca. 40 km in dit gebied. Het project zal in delen (zogenaamde kralen) worden aangelegd. De totale scope bestaat thans uit een zevental kralen waarvan 5 in Sittard-Geleen, 1 kraal in Stein en 1 kraal in Beek.

SGS Roos+Bijl heeft in opdracht van ENnatuurlijk het definitief ontwerp en de detail engineering verzorgd voor het tracé Het Groene Net Fase 1 Kraal 1 te Sittard. In 2015 is gestart met de engineering (VO en DO) van het stadsverwarmingstracé Kraal 1. Het tracé betreft ongeveer 4 km dat verschillende kunstwerken passeert.

Werkzaamheden

Hiervoor zijn onder meer de volgende werkzaamheden verricht:

Vervaardigen Klic-meldingen

Het schouwen van de projectlocatie inclusief een fotorapportage

Het uitvoeren van vier sonderingen

Het maken van een voorlopig ontwerp van drie scenario’s

Het maken van sterkteberekeningen, trekkrachtberekeningen en bepalen van boorspoeldrukken voor de boringen met D-Geo Pipeline

Het maken van sterkteberekeningen voor de expansievoorzieningen in het hoofdtracé conform de NEN3650/NEN3651 met PLEWin conform de AGFW

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?

Gerelateerde projecten