Engineering+Directievoering 50kV Waaijersluis – Bolwerk

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

AANLEG VAN EEN NIEUWE 50 KV VERBINDING

Engineering en directievoering voor de aanleg van een nieuwe 50kV verbinding tussen de stations Waaijersluis en Bolwerk te Gouda.

Het project

Om in de toekomst Gouda te kunnen blijven voorzien van voldoende elektriciteit worden door Stedin extra verbindingen aangelegd. De wijk Westergouwe wordt deels aardgasvrij gebouwd.

SGS Roos+Bijl heeft een 50kV verbinding van circa 3,5km geëngineerd. Het tracé loopt van het station Bolwerk naar station IJsseldijk/Waaiersluis en bestaat uit 3 kabels van 400mm2. In dit tracé zijn diverse boringen opgenomen waaronder de uitgevoerde gestuurde boring schuin onder de Turfsingel en een gestuurde boring onder de Hollandse IJssel door.

Werkzaamheden Engineering

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Het uitvoeren van een variantenstudie en onderzoek verrichten naar o.a. Planologie, Flora en Fauna, Archeologie, Niet Gesprongen Explosieven en Bodem.

Het voeren van overleg met alle betrokken stakeholders waaronder, gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid-Holland.

Het vervaardigen van het Definitief Ontwerp.

Het uitvoeren van zakelijk recht overeenkomsten.

Het ontwerpen van een drietal gestuurde boringen inclusief berekeningen.

Het aanvragen van de vergunningen voor de boringen.

Het uitvoeren van beïnvloedingsberekingen conform de NEN3654:2014.

Het voorbereiden van de vergunningen.

Werkzaamheden Directievoering

Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Het beoordelen en goedkeuren van de uitvoeringsplanning.

Het beoordelen en goedkeuren van het V&G-plan, bemalingsplan en verkeersplannen.

Het organiseren en leiden van een kick-off voor uitvoering en de daaropvolgende voortgangsvergaderingen.

Het maken van verslagen en benodigde rapportages.

Het bewaken en sturen op de vereiste kwaliteit.

Het houden van dagelijks toezicht op de uitvoering.

Het bewaken en sturen op de uitvoeringsplannning en de termijnopleveringen.

Adviseren met betrekking tot meer- en minderwerken ten gunste van scopewijzigingen.

Het signaleren, adviseren en registreren van afwijkingen in de uitvoering te opzichte van het bestek en/of uitvoeringstekeningen.

Omgevingsmangement.

HDD Boring Turfsingel Gouda
Boring Turfsingel Gouda2
HDD Boring Gouda - directievoering

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?