Directievoering Heinenoord – Sikkel

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

EEN NIEUW AAN TE LEGGEN KABELVERBINDING

Directievoering voor een nieuw aan te leggen kabelverbinding van 4 km.

Het project

Het betreft een nieuw aan te leggen verbinding 3x1x240AL vanaf station Suiker Unie naar station Kuipersveer. Deze nieuwe kabelverbinding heeft een lengte van circa 4 km.

Werkzaamheden

Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl heeft in opdracht van Stedin de directievoering verzorgd gedurende de uitvoering van de tracéwerkzaamheden van het project Heinenoord. Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Het beoordelen en goedkeuren van de uitvoeringsplanning.

Het beoordelen en goedkeuren van het uitvoeringsplan, waaronder: V&G-plan voor de uitvoering, bemalings-, en verkeersplannen.

Het organiseren en leiden van een kick-off voor uitvoering en de daaropvolgende voortgangsvergaderingen.

Het maken van verslagen en benodigde rapportages.

Het bewaken en sturen op de vereiste kwaliteit.

Het houden van dagelijks toezicht op de uitvoering.

Het bewaken van en sturen op kwaliteit van het resultaat.

Het bewaken van en sturen op de uitvoeringsplanning.

Het bewaken van en sturen op termijnopleveringen.

Adviseren met betrekking tot meer- en minderwerken ten gunste van scopewijzigingen.

Het signaleren, adviseren en registreren van afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van het bestek en/of bestekstekeningen.

Omgevingsmangement en aanspreekpunt t.b.v. de Suiker Unie en bewoners.

Afstemmen milieumaatregelen en het laten uitvoeren van bodemonderzoek door SGS Search en de bodemdesk van Stedin.

DV Heijnenoord3
DV Heijnenoord1
DV Heijnenoord2

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?