NEN 3650

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infrastructuur? Wij denken graag met u mee.

NEN 3650

Bij het werken met buisleidingen komt heel wat kijken. Van welk materiaal moet de leiding worden gemaakt? Welke stoffen vervoert u erdoor, hoe legt u de buisleiding aan en onderhoudt u deze?

De NEN 3650 dient als hulpmiddel bij het waarborgen van de veiligheid van transportleidingen.

Hierbij worden eisen gesteld aan zowel de technische aspecten van de norm als ontwerp en uitvoering maar ook de bestuurlijke aspecten van de norm als beheer en vergunningverlening komen hierin voor.

Roos+Bijl ontwerpt distributie- en transportleidingen en stadsverwarmingleidingen. Om deze te kunnen dimensioneren verzorgen wij waterslagberekeningen en vereenvoudigde- of uitgebreide sterkteberekeningen volgens de NEN 3650 en NEN 3651. Roos+Bijl combineert de technische kennis van de NEN 3650 met de kennis van netontwerp en tracé-engineering zodat wij voor u een compleet eindproduct kunnen genereren.

Wij hebben een aantal van onze eerder voltooide projecten waarbij we de NEN 3650 hebben toegepast vermeld op de site. Uiteraard kunnen wij u op aanvraag nog meer referenties toesturen.

Meer informatie betreffende de NEN 3650 en het gebruik daarvan door Roos+Bijl tijdens buisleiding engineering is verkrijgbaar bij een van onze adviseurs. U kunt contact opnemen via de button contact of door te bellen met tel: 010-416 40 40.