Projectleider Wilko

KIJK MEE IN EEN DAG VAN PROJECTLEIDER WILKO

Het mooie van dit werk is de afwisseling, de uitdaging van de onbegane paden, je veel mensen leert kennen en de vrijheid voor de invulling van het werk. Iedere dag is weer anders!

Coördinatie K&L derden

“Sinds 2014 jaar ben ik werkzaam voor SGS Roos+Bijl, toen nog ingenieursbureau Roos+Bijl, en draag ik verantwoordelijkheid voor meerdere projecten. Werken aan meerdere grote infrastructurele projecten door heel het land tegelijk maakt het werk afwisselend; het ene moment ben je bezig met een gebiedsontwikkeling in de regio Limburg, het andere moment werk je aan een stedelijk project in de Randstad.”

“Als projectleider ben je de spil tussen alle betrokken partijen: netbeheerders, projectpartijen, bevoegd gezag en de opdrachtgever. Je bent niet alleen betrokken bij het werk in uitvoering maar regelmatig ook in de aanbestedingsfase (de tenderfase); waar voorafgaand het project in uitvoering gaat de raakvlakken tussen de kabels en leidingen met het project in beeld gebracht worden. Naast een concurrerende prijsvorming, worden in deze fase ook plannen opgesteld voor schadepreventie en risicobeheersing.”

“Het mooie van dit werk is de afwisseling, de uitdaging van de onbegane paden, je veel mensen leert kennen en de vrijheid voor de invulling van het werk. Iedere dag is weer anders!”

ZO ZIET MIJN DAG ERUIT

1. Vroeg op pad

Ik start de dag vroeg met een kop koffie en spring vervolgens in de auto op weg naar de projectlocatie van een dijkversterking. Tijdens de autorit heb ik diverse telefoongesprekken met mijn teamleden om de dagelijkse voortgang binnen de diverse projecten te bespreken. Nadat ik de projectcollega’s heb begroet open ik mijn laptop en start met het doornemen van mijn mail en agenda items. Vervolgens staat er een overleg op de agenda met het ontwerpteam om de laatste wijzigingen in het Definitief Ontwerp door te nemen van een deelproject. Samen met de ontwerpleider wordt getoetst of alle contracteisen die betrekking hebben op kabels en leidingen derden zijn verwerkt in het ontwerp. Er is een kwetsbare buisleiding aangetroffen die tijdens de werkzaamheden gemonitord moet worden op onacceptabele zettingen. Binnen het ontwerpteam worden de tijdelijke maatregelen besproken zoals vrijdragende constructies en de wijze van monitoring. Aansluitend aan het overleg benader ik telefonisch de projectleider van de netbeheerder om de beheersmaatregelen te bespreken, en leg deze aansluitend vast in een email.

2. Afwisseling gegarandeerd

Net voor de lunch rij ik naar een werklocatie waar een gestuurde boring wordt gemaakt over een lengte van 350 meter voor een ø500 mm waterleiding. Vooruitlopend op deze werkzaamheden hebben we vanuit SGS Roos+Bijl een Verzoek tot Aanpassing en Projectovereenstemming opgesteld, en hebben we de netbeheerder ondersteund met een sterkteberekening van de leiding volgens de NEN3650. Deze sterkteberekening was vereist vanuit de vergunningsverlening. Ik ga met de uitvoerder en boormeester kort in overleg om de laatste details door te nemen en met elkaar vast te stellen dat alle benodigde documenten en veiligheidsmaatregelen in orde zijn.

3. Van overleg naar overleg

Na de lunch stel ik een voortgangsrapportage op en werk ik de planning voor het deel kabels en leidingen derden bij, zodat de projectdirecteur het projectbureau, de opdrachtgever van het werk, goed kan informeren. Daarna heb ik een overleg met de kabel en leidingencoördinator, omgevingsmanager en hoofduitvoerder om de uitvoeringswerkzaamheden van de deelprojecten door te nemen. We houden elkaar scherp of alle processtappen doorlopen zijn en of de communicatie naar alle stakeholders goed verloopt. Na het overleg neem ik mijn coachende rol en ga in een bilateraal gesprek met de coördinator. Doel van het gesprek is om samen te kijken naar de uitdagingen van de afgelopen periode, de leermomenten en komende uitdagingen. Ik ondersteun daarbij waar mogelijk en koppel opleidingswensen van de coördinator terug aan het MT. Aan het einde van de dag kijk ik naar mijn agenda voor de afspraken van morgen en check ik de aankomende mijlpalen binnen mijn projecten, en plan ik eventuele actiemomenten om bij te sturen. Daarna is het tijd om de laptop dicht te klappen en naar huis te rijden.

Voor de professionals

ONZE VACATURES

  • All
  • Engineering

Voor de starters

MASTERCLASS

Wij hechten veel waarde aan het opleiden van starters. Speciaal voor enthousiaste startende professionals stelden wij het traineeship Ondergrondse Infrastructuur samen. Het tweejarige traineeship biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met drie heel verschillende facetten van de ondergrondse infrastructuur.

Het traineeship geeft je de mogelijkheid om te ontdekken hoe het er bij een ingenieursbureau aan toe gaat. Je leert hoe een opdrachtgever te werk gaat, en ziet de kant van de aannemer. Door deze ervaring maak je kennis met alle fasen die bij infrastructurele projecten horen; van planvorming naar ontwerp tot de uiteindelijke realisatie.

Zin om klaargestoomd te worden voor een mooie carrière in de ondergrondse infrastructuur?