Kijk mee in een dag van Hans

LEAD ENGINEER PATRICK

Tracé-engineering is een uitdagend vakgebied. Het geeft Lead Engineer Patrick in ieder geval een trots gevoel om bij te dragen aan een slim ingerichte Nederlandse infrastructuur.

“In 2010 ben ik als Engineer op de afdeling Kabels begonnen. Het mooie aan hier werken, is dat er altijd mogelijkheden liggen om je verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via opleidingen, maar ook door gewoon goed werk te leveren. Zo ben ik doorgestroomd naar de functie van Lead Engineer.

Ik hou mij voornamelijk bezig met tracé-engineering, en dan specifiek met tracés die betrekking hebben op hoogspanningskabels in een stedelijk gebied of in het Botlekgebied. Het Botlekgebied is uniek. Hier zijn de petrochemische industrie, tankopslagbedrijven en de opslag van bulkgoederen verenigd. Het vinden van een tracé is vanwege de beperkte ruimte en complexiteit van het gebied een enorme uitdaging.

Bij het uitwerken van een tracé moet je rekening houden met boven- en ondergrondse obstakels, vergunningverlenende instanties en natuurlijk moet je ook de voorschriften en eisen van de stakeholders meenemen. Als een infrastructureel project afgerond is en ik lees erover in de krant of op social media, dan ben ik trots op mijn bijdrage. Het geeft een goed gevoel op mee te bouwen aan de Nederlandse infrastructuur.”

ZO ZIET MIJN DAG ERUIT

1. Natuurlijk, een locatiebezoek

Mijn dag start met een overleg op locatie bij mijn opdrachtgever. Vervolgens rij ik door naar de projectlocatie om het beoogde tracé zelf te bekijken.

2. Veelzijdig

Iedere dag is anders, en sterk afhankelijk van de fase waarin mijn project zich bevindt. Dit is meteen het leuke aan mijn functie: overal liggen uitdagingen, waar ik de beste oplossingen voor wil vinden.

3. Uitdagend

Iedere dag is anders, en sterk afhankelijk van de fase waarin mijn project zich bevindt. Dit is meteen het leuke aan mijn functie: overal liggen uitdagingen, waar ik de beste oplossingen voor wil vinden.

Voor de professionals

ONZE VACATURES

  • All
  • Engineering

Voor de starters

MASTERCLASSES

Wij hechten veel waarde aan het opleiden van starters. Speciaal voor enthousiaste startende professionals stelden wij het traineeship Ondergrondse Infra samen. Het tweejarige traineeship biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met drie heel verschillende facetten van de ondergrondse infrastructuur.

Het traineeship geeft je de mogelijkheid om te ontdekken hoe het er bij een ingenieursbureau aan toe gaat. Je leert hoe een opdrachtgever te werk gaat, en ziet de kant van de aannemer. Door deze ervaring maak je kennis met alle fasen die bij infrastructurele projecten horen; van planvorming naar ontwerp tot de uiteindelijke realisatie.

Zin om klaargestoomd te worden voor een mooie carrière in de ondergrondse infrastructuur?