Artikel Grond Weg Waterbouw – Succesvol coördineren van groot belang bij gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Artikel Grond Weg Waterbouw – Succesvol coördineren van groot belang bij gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

SUCCESVOL COÖRDINEREN VAN GROOT BELANG BIJ GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM.

Na grote overstromingen van de Maas in Limburg (1993 en 1995), waarbij de economische schade enorm was, zijn er tijdelijke maatregelen getroffen. Maar inmiddels is combinatie Mooder Maas, bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam, begonnen aan de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Het omvangrijke project omvat onder meer de aanleg van nieuwe dijken en een hoogwatergeul, het herstellen van de Oude Maasarm en de aanleg van een nieuwe rondweg inclusief kunstwerken.

Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl is aangetrokken om alle kabel- en leidingwerkzaamheden te coördineren. David de Jong, projectcoördinator bij SGS Roos+Bijl vertelt: “Grote infraprojecten als dit zijn complex van aard. Er zijn veel verschillende belanghebbenden in het gebied: netbeheerders, maar ook het waterschap, Rijkswaterstaat, provincie en de gemeentes waarin we aan het werk zijn. Wij zijn een belangrijke schakel in de verbinding tussen alle partijen. Door onze benadering merk je dat iedereen er op een constructieve manier in staat en met elkaar samenwerkt. We weten binnen een kort tijdsbestek oplossingen te realiseren naar tevredenheid van alle belanghebbenden. Dat is een groot compliment voor alle betrokken partijen.

Ingrijpende verlegging
“Het dorp Wanssum wordt gespleten door een zijtak van de Maas. De brug, de verbinding tussen de twee dorpskernen, wordt vernieuwd en dat zorgde voor een ingrijpende verlegging. Door vroegtijdig met alle partijen aan tafel te gaan, hebben we weten te realiseren dat alle disciplines kabels en leidingen middels één grote sleuf zijn verlegd. Een enorme besparing als je kijkt naar de maatschappelijke kosten.”

Lees het gehele artikel uit het Grond Weg Waterbouw magazine (editie 2 – 2019) hier.

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.