Artikel Grond Weg Waterbouw – Project Theemswegtracé

Artikel Grond Weg Waterbouw – Project Theemswegtracé

MEEST COMPLEXE ONDERGRONDSE INFRAGEBIED VAN NEDERLAND.

De aanleg van het 4 kilometer lange Theemswegtracé, de Havenspoorlijn, vindt plaats in het meest complexe ondergrondse infragebied van Nederland; het havengebied van Rotterdam. In opdracht van netbeheerder Stedin heeft SGS Roos+Bijl de directievoering op zich genomen voor het aanpassen en verleggen van een grote hoeveelheid cruciale kabels en leidingen in de ondergrond. Onze collega Ruud aan het woord over de ‘kunstgrepen’ die zijn uitgehaald.

 

In het Rotterdamse Havengebied zijn grote bedrijven gesitueerd en er liggen belangrijke verbindingen in de ondergrond. “Om te voorkomen dat het bestaande kabel- en leidingtracé door de aanleg van de nieuwe spoorlijn zou verdwijnen onder het nieuwe asfalt, heeft Stedin ervoor gekozen om een deel van het tracé 20 meter te verplaatsen naar een reeds bestaande kabel- en leidingenstrook,” legt Straver uit. “Die strook was namelijk nog niet volledig ‘gevuld’. Wel hebben we de nodige voorzieningen moeten treffen om de warmteafgifte van het totale kabelpakket binnen de perken te houden, zodanig dat de transportcapaciteit niet in het geding komt.”

Warmteafgifte
Een oplossing om de warmteafgifte te beperken, is volgens Straver het toepassen van grondverbetering. “Daarbij wordt een zandsoort toegepast die de warmte beter doorlaat en wordt het totale pakket ingepakt met een worteldoek om uitspoeling te voorkomen.”

 

Lees het gehele artikel uit het Grond Weg Waterbouw magazine (editie 4 – 2020) hier.

Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.