Haalbaarheidsstudie 150kV verbinding Utrecht Lage Weide

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

VERKABELING BOVENGRONDSE 150 KV VERBINDING

Haalbaarheidsstudie voor het verkabelen van een bovengrondse 150 kV verbinding Utrecht Lage Weide – Ouderijn – Nieuwegein.

Het project

De Gemeente Utrecht is voornemens om in het stadsdeel Leidsche Rijn aan de gebiedsontwikkeling Rijnvliet invulling te geven. Dit gebied is gelegen naast de recreatieplas Strijkviertel (Oudenrijn), tussen Langerak en de autosnelweg A12, De Meern en de autosnelweg A2.

In het westen van het te ontwikkelen gebied Rijnvliet staat de bestaande 150 kV bovengrondse verbinding Utrecht Lage Weide – Oudenrijn – Nieuwegein. In het verleden zijn de masten 0 – 8 al verkabeld en is er ter plaatse mast 8 in Rijnvliet nabij de Strijkviertelplas een opstijgpunt gerealiseerd. De Gemeente Utrecht wil de bovengrondse verbinding tussen mast 8 en mast 11 verkabelen.

Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl heeft in opdracht van TenneT een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de technische haalbaarheid van een horizontaal gestuurde boring ter hoogte van de Strijkviertelplas te Utrecht. De haalbaarheidsstudie is ten behoeve van de te verkabelen 150kV verbinding. Het gaat om een relatief lang boortracé langs de Strijkviertelplas te Rijnvliet Utrecht.

Werkzaamheden

Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl heeft in opdracht van TenneT een haalbaarheidsstudie verzorgd. Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Het opstellen van een plan van aanpak.

Het uitvoeren van een bureaustudie naar bestaand grondonderzoek.

Het uitvoeren van klic-meldingen.

Opstellen van het boorontwerp.

Het uitvoeren van sterkteberekeningen en muddrukberekeningen.

Het vaststellen van de in- en uittredepunten van de boringen, de opstelplaats voor de boor-rig en de uitlegstrook van de mantelbuizen.

Het toetsen van de horizontale gestuurde boring.

Opstellen van een kostenraming.

Het uitvoeren van een magneetveldzoneberekening.

Het opstellen van een rapportage met bevindingen met betrekking tot de haalbaarheid van de boring.

Het opstellen van een rapportage met betrekking tot de magneetveldzoneberekening.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?