Windpark Oude Mol

Windpark

Windpark Oude Mol

WINDPARK OUDE MOL

Het windpark Oude Mol vervangt het oude windpark Clothildis in de Mariapolder, buiten Strijensas in de gemeente Strijen. In opdracht van Windpark Oude Mol samen met projectpartner Renewable Factory werkt SGS Roos+Bijl aan een variantenstudie en een tracéstudie. In deze studies worden mogelijke tracés uitgewerkt voor de aansluiting van het windpark op het 50kV hoogspanningsstation van Stedin te ’s Gravendeel.

Onze collega’s zijn net gestart met de werkzaamheden en zullen onder andere gaan kijken naar de omgevingsaspecten in het tracé, de locatie gaan schouwen, overleggen met betrokken instanties en de klic/kadastrale recherche uitvoeren. Het tracé van circa 10 kilometer kent verschillende uitdagingen waaronder een kruising van een spoor.

Over Windpark Oude Mol

De zes oude windmolens worden vervangen voor vier grotere moderne windmolens. Elke turbine zal zo’n 4 Megawatt per jaar produceren. Samen voorzien ze jaarlijks zo’n 15.000 huishoudens van groene stroom en besparen ze jaarlijks 30.000 ton CO2. In 2022 dienen de windmolens in gebruik te worden genomen.

https://windparkoudemol.nl/

Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.