Wijziging WION in de maak

Wijziging WION in de maak

Deze zomer is een wetsvoorstel ingediend waarmee de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten op een aantal punten wordt gewijzigd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

  Huisaansluitingen gaan onder de WION vallen (naar aanleiding van de dodelijke gasexplosie in Diemen). Voor bestaande aansluitingen gaan overgangsperioden van 1 tot 10 jaar gelden.
  Het treffen van voorzorgsmaatregelen wordt aangepast. Grondroerder en netbeheerder dienen hierover meer dan voorheen afspraken te maken.
  De netbeheerder dient na een melding afwijkende ligging voortaan onverwijld, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen maatregelen te treffen.
  De overdracht van een net moet door de oude en nieuwe beheerder gezamenlijk gemeld worden. Hiermee moet het aantal weesleidingen verkleind worden.

De vernieuwde WION zal op termijn worden overgezet naar de nieuwe Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON) waarvoor deze zomer eveneens een wetsvoorstel is ingediend. De WIBON heeft ook weer wijzigingen van andere wetten, zoals de Telecommunicatiewet tot gevolg. Naast de wijziging van de WION staat ook nog een nieuwe CROW-richtlijn ‘zorgvuldig graven’ in de steigers, ter vervanging van de bestaande CROW-publicaties 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ en 308 ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen’.

Kortom: netbeheerders en grondroerders doen er wijs aan hun ogen en oren de komende maanden goed open te houden, want er staat veel op stapel.