Samen Bouwen aan het Megaproject Nieuwe Sluis Terneuzen

Samen Bouwen aan het Megaproject Nieuwe Sluis Terneuzen

SAMEN BOUWEN AAN HET MEGAPROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

De Nieuwe Sluis Terneuzen gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. De werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl de sluizen in bedrijf blijven en het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Een mooie uitdaging!

Bouwcombinatie Sassevaart heeft onze hulp ingeroepen. Wij ontfermen ons over de coördinatie van het verwijderen van de oude kabelinfrastructuur en de aanleg van nieuwe kabels en leidingen derden (nutspartijen). Daarnaast beheren wij een graafloket welke informatie verschaft over de aanwezige kabels en leidingen in een veranderende projectomgeving (zowel boven- en ondergrond). Voor de betrokken stakeholders zijn wij het centrale aanspreekpunt en dragen wij zorg voor de benodigde (gemeentelijke) vergunningen.

Naast SGS Roos+Bijl helpt SGS INTRON bij de bouw van de sluisdeuren en bruggen van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Gedurende een periode van twee jaar biedt SGS INTRON ondersteuning in China aan het team van Sassevaart voor de kwaliteitscontrole en houdt toezicht op de kwaliteit van de producent.

Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.