Veiligheidsbewustzijn bevestigd met Safety Culture Laddercertificering

Overleg buiten tussen ingenieurs in de bouw

Veiligheidsbewustzijn bevestigd met Safety Culture Laddercertificering

Ontvangst van SCL-certificaat trede 3

Bewust veilig werken beoordelen we als zeer belangrijk binnen SGS. Onveilige situaties voorkomen en terugbrengen bij werkzaamheden binnen de ondergrondse infrastructuur heeft onze dagelijkse aandacht in houding, gedrag en cultuur. Dit wilden we graag bevestigd zien. We zijn dan ook trots dat we onlangs het Safety Culture Ladder (SCL-)certificaat mochten ontvangen op trede 3.

NOODZAAK OM TE KIEZEN VOOR VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN
Iedereen binnen onze organisatie krijgt op een bepaalde manier te maken met veiligheid. Door het creëren van bewustwording bij medewerkers kunnen we onveilige situaties beter signaleren. Voor ons alsook voor onze klanten. Dit zorgt voor minder incidenten en dus ook verzuim en schades.

Logo Kiwa Safety Culture Ladder