Roos+Bijl gaat verder onder de naam SGS Roos+Bijl

Roos+Bijl gaat verder onder de naam SGS Roos+Bijl

Inmiddels is het een half jaar geleden dat SGS Nederland Roos+Bijl heeft overgenomen. Vanaf 1 april gaat Roos+Bijl verder onder de naam SGS Roos+Bijl B.V..

Onze dienstverlening

Onze huidige dienstverlening op het gebied van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur wordt doorgezet en uitgebreid. In de nabije toekomst zullen onze diensten naar een internationaal niveau worden getild en verspreid worden over meerdere vestigingen.

Veranderingen per 1 april 2017

Met de naamswijziging verandert ook onze huisstijl. Naast het gebruikelijke Roos+Bijl logo (in een andere kleurstelling) zal u ook het logo van SGS terugvinden in onze communicatie.

Onze e-mailadressen veranderen ook mee. Wij willen u verzoeken onze contactgegevens aan te passen in uw administratie. Zo stuurt u vanaf 1 april 2017 een algemene vraag naar nl.roosenbijl.info@sgs.com en uw factuur naar nl.roosenbijl.facturen@sgs.com. Binnenkomende e-mails op de Roos+Bijl adressen worden de komende drie maanden (t/m 1 juli 2017) automatisch doorgestuurd naar de nieuwe SGS adressen.

Onze bezoek- en adresgegevens blijven ongewijzigd. Onze werkzaamheden worden nog steeds uitgevoerd vanuit de bestaande vestigingen in Rhoon en Culemborg. 

Roos+Bijl gaat verder onder de naam SGS Roos+Bijl

Roos+Bijl continues under the name SGS Roos+Bijl

It has been six months since SGS Nederland took over Roos+Bijl. Since 1 April, Roos+Bijl has continued to operate under the name SGS Roos+Bijl B.V.. 

Our services
Our current services in the field of underground and above-ground infrastructure are being continued and expanded. In the near future our services will be elevated to an international level and shared across a number of establishments.

Changes as from the 1st of April 2017
The name change is also associated with a change to our corporate style. Besides the customary Roos+Bijl logo (in a different colour) you will also see the SGS logo in our communication.

Our email addresses are also changing. We would like to request you to change our contact details in your administration. As from the 1st of April 2017, send any general questions to nl.roosenbijl.info@sgs.com and your invoices to nl.roosenbijl.facturen@sgs.com. Emails arriving at the Roos+Bijl addresses will be automatically sent to the new SGS addresses for the coming three months (up to and including 1 July 2017).

Our visiting address and contact details remain unchanged. Our activities are still carried out from the existing establishments in Rhoon and Culemborg.