Project in beeld: Westelijke Ontsluiting Amersfoort

Project in beeld: Westelijke Ontsluiting Amersfoort

De Gemeente Amersfoort wil de westkant van de stad bereikbaar houden. Om dit mogelijk te maken is het nodig de weg over een traject van 2,5 kilometer opnieuw in te richten. Voor veel plaatsen langs het traject zijn maatwerkoplossingen bedacht. De Westelijke Ontsluiting komt voor een deel verdiept te liggen en gaat onder het spoor door. Dit verbetert de doorstroming; de huidige spoorwegovergang kan dan verdwijnen. De Westelijke Ontsluiting is niet alleen goed voor het autoverkeer; er komen ook veilige fietsroutes en een fietsbrug.

Ingenieursbureau Roos+Bijl is nauw betrokken bij de realisatie van de verleggingen van de kabels en leidingen van Stedin voor de Westelijke Ontsluiting en zal de engineering en de directievoering verzorgen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het bepalen van de nieuwe kabel en leidingentracés, al aangevangen. In 2017 en 2018 zullen de fysieke werkzaamheden van de verleggingen van de kabels en leidingen plaatsvinden. In 2022 dient de algehele realisatie voor de Westelijke Ontsluiting gereed te zijn. 

Project in beeld: Westelijke Ontsluiting Amersfoort

Project in the spotlight: Amersfoort-West access

Amersfoort’s local authorities want to keep the city’s west side accessible. The road along a route of 2.5 kilometres will have to be redeveloped to make this possible. Individual solutions will have to be conceived in many places along the route. Western access will partly be sunk and pass under the railway. This will improve circulation; the current railway crossing can then disappear. Western access is not only beneficial to car traffic; safe cycling routes and a cycle bridge will also be constructed.

Engineering company Roos+Bijl is closely involved with the re-routing of Stedin’s cables and piping for western access and will take responsibility for the engineering and management. In the meantime, preparatory activities such as determining the new cable and piping routes have already commenced. In 2017 and 2018 the physical re-routing of the cables and piping will be completed. In 2022, the Western access project should be finished.