Project in beeld: Westelijke Ontsluiting Amersfoort

Project in beeld: Westelijke Ontsluiting Amersfoort

De Gemeente Amersfoort wil de westkant van de stad bereikbaar houden. Om dit mogelijk te maken is het nodig de weg over een traject van 2,5 kilometer opnieuw in te richten. Voor veel plaatsen langs het traject zijn maatwerkoplossingen bedacht. De Westelijke Ontsluiting komt voor een deel verdiept te liggen en gaat onder het spoor door. Dit verbetert de doorstroming; de huidige spoorwegovergang kan dan verdwijnen. De Westelijke Ontsluiting is niet alleen goed voor het autoverkeer; er komen ook veilige fietsroutes en een fietsbrug.

Ingenieursbureau Roos+Bijl is nauw betrokken bij de realisatie van de verleggingen van de kabels en leidingen van Stedin voor de Westelijke Ontsluiting en zal de engineering en de directievoering verzorgen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het bepalen van de nieuwe kabel en leidingentracés, al aangevangen. In 2017 en 2018 zullen de fysieke werkzaamheden van de verleggingen van de kabels en leidingen plaatsvinden. In 2022 dient de algehele realisatie voor de Westelijke Ontsluiting gereed te zijn.