Project in beeld: Theemswegtracé

Project in beeld: Theemswegtracé

De uitdaging in dit project zit voornamelijk in de complexe infrastructurele uitdagingen binnen een klein gebied waarbij rekening gehouden moet worden met de huidige én de toekomstige situatie. Daarnaast speelt veiligheid binnen dit project een belangrijke rol, aldus Ruud

In het Rotterdamse Havengebied wordt de Havenspoorlijn omgelegd. Het nieuwe tracé, het Theemswegtracé genoemd, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek die nu heerst bij de Calandbrug bij Rozenburg. De nieuwe spoorlijn moet een betere verbinding met de Maasvlakte mogelijk maken. Wij zijn bij dit bijzondere complexe project betrokken en hebben namens Stedin de engineering verzorgd voor het verleggen van kabels en leidingen en de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding ten behoeve van Air Products Nederland. Tijdens de realisatie houden wij toezicht op de uit te voeren werkzaamheden en zijn wij directievoerder namens Stedin.

Het Theemswegtracé

Het Theemswegtracé betreft een tracé van circa 4 km in een complex gebied met veel infrastructurele uitdagingen. In het Rotterdamse Havengebied zijn veel grote bedrijven gesitueerd en liggen er veel belangrijke verbindingen in de ondergrond. Alle kabels en leidingen dienen verlegd te worden op een smalle strook tussen de huidige spoorlijn en bestaande kabels en leidingen die zich in de ondergrond bevinden. De werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen vinden hierdoor plaats op slechts 3 meter vanaf de spoorlijn op een diepte variërend van 1,2 meter tot 4 meter. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn hiervoor getroffen, zoals het plaatsen van damwanden en een zware kistconstructie. De stabiliteit van het spoor en de veiligheid voor de medewerkers is gedurende de werkzaamheden hierdoor gewaarborgd.

Halverwege vorig jaar, in 2017, zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe spoor van start gegaan. De huidige kabels en leidingen moeten in noordelijke richting verplaatst worden. Voor de kabels en leidingen die langs het fietspad op de Theemsweg liggen en verlegd dienen te worden is een nieuw tracé uitgewerkt. Voor het nieuwe tracé zijn door onze engineers een vijftal gesloten frontboringen ontworpen, die onder de spoorlijn door lopen. Vier van de vijf boringen zijn inmiddels uitgevoerd. Naast de gesloten frontboringen is er ook een open frontboring ontworpen.

Station Theemsweg

Tevens lopen er bestaande hoogspanningsverbindingen van station Theemsweg naar het terrein van Huntsman. Deze verbindingen lopen onder de Theemsweg door. De verbindingen zijn destijds middels een gestuurde boring geplaatst maar kunnen niet gehandhaafd blijven in de toekomstige situatie. Hiervoor is een nieuwe boring geengineerd onder het nieuwe Theemswegtracé door, rekening houdend metde nieuwe poeren waarop het nieuwe Theemswegtracé komt te rusten. Daarnaast hebben wij ook de tracéengineering verzorgd op het terrein van Huntsman. Het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding, met een vermogen van 55MVA, ten behoeve van Air Products Nederland is ook verder geoptimaliseerd.

Het hoogspanningsstation Theemsweg wordt voorzien van nieuwe schakelapparatuur. Huidige aansluitingen moeten hiervoor worden omgezet. De werkzaamheden zijn in samenspraak met Joulz afgestemd om eventuele overlast voor de aangesloten klanten zoveel mogelijk te minimaliseren.

De uitdaging in dit project zit voornamelijk in de complexe infrastructurele uitdagingen binnen een klein gebied waarbij rekening gehouden moet worden met de huidige én de toekomstige situatie. Daarnaast speelt veiligheid binnen dit project een belangrijke rol, aldus Ruud“, directievoerder SGS Roos+Bijl.

Meer informatie over het Theemswegtracé:

Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg, over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor en kabels en leidingenstroken. Kijk hier voor meer informatie over dit project.