Gestuurde boring Turfsingel – Gouda

HDD Boring Turfsingel Gouda

Gestuurde boring Turfsingel – Gouda

Om in de toekomst Gouda te kunnen blijven voorzien van voldoende elektriciteit worden door Stedin extra verbindingen aangelegd. De wijk Westergouwe wordt deels aardgasvrij gebouwd.

Het tracé kruist de Turfsingel en om dit te realiseren is er voor de benodigde verbindingen (10kV en 50kV) een gestuurde boring (van 280m) uitgevoerd schuin onder de Turfsingel door. De boring start aan de Sint Mariewal en komt boven ter hoogte van het Cultuurhuis. Inmiddels is er gestart met het trekken van de mantelbuizen onder de Turfsingel door.

Onze collega’s hebben de 50kV verbinding van circa 3km geëngineerd. Het tracé loopt van het station Bolwerk naar station IJsseldijk/Waaiersluis en bestaat uit 3 kabels van 400mm2. In dit tracé zijn diverse boringen opgenomen waaronder de uitgevoerde gestuurde boring schuin onder de Turfsingel en een nog uit te voeren gestuurde boring onder de Hollandse IJssel door.

Niet alleen zijn we in het voortraject en de ontwerpfase betrokken, ook de uitvoering wordt door ons gecoördineerd.

HDD Boring Turfsingel Gouda
HDD Boring Gouda - directievoering