HDD Boring Hollandse IJssel – Gouda

HDD Boring Hollandse IJssel – Gouda

Een mooie samenwerking met netbeheerder Stedin, Quint & Van Ginkel en van Leeuwen Sleufloze Technieken. Samen werken we aan de uitbreiding en het toekomst klaar maken van het Goudse elektriciteitsnet.

 

Afgelopen dinsdag 5 november, het moment van de HDD-boring, is in samenwerking met netbeheerder Stedin, hoofdaannemer Quint & Van Ginkel en haar onderaannemer Van Leeuwen Sleufloze Technieken een bijeenkomst georganiseerd, in het voormalig monumentale schippershuis gelegen naast de boorlocatie, voor alle betrokken partijen bij dit complexe project.

In de toekomst gaat de vraag en aanbod naar elektriciteit toenemen. Dit komt o.a. door meer gebruik van zonnepanelen, gasloze nieuwbouw en laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Om Gouda hierop voor te bereiden, worden extra elektriciteitskabels aangelegd tussen het hoogspanningsstation Waaiersluis (Gouda-West) en het verdeelstation Bolwerk dat zich midden in de stad bevindt.

Het tracé bestond in eerste instantie uit 1 bundel 50kV. Besloten is om 2 extra bundels 50kV mee te nemen in het tracé tussen Waaiersluis en de fabriek Croda. Dit in verband met de nieuw te bouwen fabriek van Croda. Voor dit project wordt een groot deel van het tracé sleufloos aangebracht middels HDD-boortechnieken, waaronder een boring van circa 1200 meter onder de Hollandse IJssel door, twee boringen van 300 meter en een boring van 800 meter.

SGS Roos+Bijl heeft, in opdracht van Stedin, zowel de tracé studie als het VO en het DO voor de verbinding tussen Bolwerk  en Waaiersluis geëngineerd de benodigde vergunningen aangevraagd. Gedurende de uitvoering verzorgd SGS Roos+Bijl namens Stedin het toezicht en de directievoering.

Wil je meer weten over onze diensten of werkzaamheden neem contact met ons op.