Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Op woensdag 5 oktober jongstleden hebben de Provincie Limburg en bouwcombinatie Mooder Maas, bestaande uit de bouwbedrijven Dura Vermeer en Ploegam, het contract voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum officieel ondertekend. Een grootschalig project om de waterveiligheid van de Noord-Limburgse dorpen te verbeteren.

Ingenieursbureau Roos+Bijl is door Mooder Maas aangetrokken om bij de realisatie van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum de volgende werkzaamheden te verzorgen: bepaling van de raakvlakken kabels en leidingen, het maken van verlegtekeningen op basis van het Definitief Ontwerp, het opstellen van VTA’s en Projectovereenstemmingen, het verzorgen van de uitvoeringscoördinatie en de nacalculatie van de uitgevoerde werkzaamheden van de netbeheerders.

Meer informatie over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Ooijen-Wanssum area development

On Wednesday the 5th of October, 2016, the Province of Limburg and construction consortium Mooder Maas, consisting of construction companies Dura Vermeer and Ploegam, officially signed the contract for carrying out the Ooijen-Wanssum area development. This is a large-scale project to improve water safety in the towns and villages in North-Limburg. 

Engineering company Roos+Bijl was recruited by Mooder Maas to carry out the following activities for the Ooijen-Wanssum area development: identification of the shared areas for cables and piping, re-routing drawings based on D.O., drawing up VTAs and POS, works coordination and the retrospective costing of the activities carried by the grid operators.

Find out more information about the Ooijen-Wanssum area development.