Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Op woensdag 5 oktober jongstleden hebben de Provincie Limburg en bouwcombinatie Mooder Maas, bestaande uit de bouwbedrijven Dura Vermeer en Ploegam, het contract voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum officieel ondertekend. Een grootschalig project om de waterveiligheid van de Noord-Limburgse dorpen te verbeteren.

Ingenieursbureau Roos+Bijl is door Mooder Maas aangetrokken om bij de realisatie van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum de volgende werkzaamheden te verzorgen: bepaling van de raakvlakken kabels en leidingen, het maken van verlegtekeningen op basis van het Definitief Ontwerp, het opstellen van VTA’s en Projectovereenstemmingen, het verzorgen van de uitvoeringscoördinatie en de nacalculatie van de uitgevoerde werkzaamheden van de netbeheerders.

Meer informatie over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.