Dijkversterking Wolferen Sprok

Dijkversterking Wolferen Sprok

DIJKVERSTERKING WOLFEREN SPROK

Van de dijkversterking tussen buurtschap Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) is buiten nog niets te zien, maar er wordt al hard aan gewerkt. Het waterschap Rivierenland heeft met een unieke samenwerking vroegtijdige inbreng van een bouwcombinatie in de planuitwerking.

Een project met veel uitdagingen volgens Projectmanager Johan de Leeuw:
Voor het vaststellen van het Projectplan Waterwet verbinden wij het kabel- en leidingenvraagstuk ‘integraal’ met de ontwerpopgave en de ruimtelijke inpassing voor de toekomstige Dijk“.

Door vroegtijdig ontwerp- en uitvoeringskennis van de bouwcombinatie Betuwse Waard te verbinden met planmakers krijg je een maakbaar en geoptimaliseerd Planproduct (ProjectPlan Waterwet) Dijkversterking. Als bonus is er tijdswinst in de faseovergang naar een eisen gestuurd D&C-contact en een generiek gedragen en realiseerbaar ontwerp. Dit vraagt een open-mind en kwetsbare uitwisseling van alle partijen. Het ontwerpteam kiest ervoor de omgeving op te zoeken door zogenaamde ‘keukentafel gesprekken’ om maximale participatie in de planfase te verkrijgen”, aldus collega Johan de Leeuw, Projectmanager.

Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.