De Oosterweelverbinding, een complexe uitdaging voor ondergrondse kabels en leidingen

Ondergrondse kabels en leidingen Oosterweelverbinding

De Oosterweelverbinding, een complexe uitdaging voor ondergrondse kabels en leidingen

De Oosterweelverbinding, een complexe uitdaging voor ondergrondse kabels en leidingen

De Oosterweelverbinding maakt de komende jaren de Antwerpse ring rond door een reeks van tunnels en sleuven. Dergelijke grote en complexe infrastructurele projecten vragen om een goede voorbereiding. Ook wat betreft de infrastructuur van ondergrondse kabels en leidingen.

Het is van groot belang om de bouw van verschillende kunstwerken zoals tunnels, viaducten, (snel-)wegen en fiets- en voetpaden in een drukke stadsomgeving integraal en gefaseerd te borgen. De verschillende werkzaamheden dienen vooraf goed afgestemd te worden met betrokken civiele partijen. Vanwege de omvang van dit project zijn er diverse (bouw-)partijen, (nuts-)beheerders betrokken. Iedere stakeholder heeft zijn eigen belang in het project. De techniek, zoals technische installaties waaronder brandblusinstallaties in de tunnels, vormt ook een belangrijk onderdeel in dergelijke projecten. Het is dan ook een uitdaging om de integrale raakvlakken op het gebied van ondergrondse kabels en leidingen tussen alle betrokken civiele partijen en de techniek in kaart te brengen en op orde te krijgen. Ofwel waar kruisen deze kabels en leidingen elkaar in de tunnel? Of liggen ze te dicht bij elkaar? Welke raakvlakken zijn er met (nieuw aan te leggen) kunstwerken in het project?

Integrale aanpak
Onze collega Johan (SGS Roos+Bijl) draagt als raakvlakmanager zorg voor de integrale aanpak van de Verkeers- & Tunnel Technische Installaties (VTTI). Hij doet dit namens VTTI-aannemer Ocotech voor de Oosterweelverbinding. Johan vertelt: “Het betreffen wel 55 verschillende soorten techniek die in kaart moeten worden gebracht. Denk aan technische installaties voor de verlichting, energievoorziening, communicatie en dynamische verkeerssystemen (zoals snelheid, rijstrooksignalering, detectielussen, regelinstallatie en verkeerslichten) maar ook techniek die benodigd is voor de tunnels (waaronder detectie, kelderpompen, verluchting, veiligheid zoals brandblusinstallaties, camera’s en nood-/vluchtdeuren).” Daarnaast is het beperken van de impact op het functioneren van dit cruciale verkeersknooppunt en de onderliggende verbindingen ook een belangrijk uitgangspunt.

Raakvlakken digitaal uitwisselen
Het is belangrijk om de integrale raakvlakken gedurende alle fasen van het project goed in beeld te hebben. Dit project betreft waanzinnig veel (ondergrondse) kabel en leiding raakvlakken. Deze raakvlakken worden digitaal uitgewisseld in een BIM-model (Bouw Informatie Model). Waar de kabels en leidingen clashen wordt gekeken naar passende oplossingen. “Het is een prachtige uitdaging om de diversiteit in technieken, civiele tunnel-, weg- en viaductbouw integraal af te stemmen zonder dat dit afbreuk heeft aan de functionaliteit.”, aldus Johan.

De Oosterweel verbinding in het kort
De Oosterweelverbinding, een project van Lantis (Leefbaar Antwerpen door Innovatief Samenwerken), is een ambitieus en complex project dat niet alleen werkt aan vlotter en veiliger verkeer, maar dat ook inzet op een stad waar het goed is om te leven, te wonen en te werken.

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels al van start gegaan. De verbinding zal naar verwachting in 2030 afgerond worden. SGS is betrokken bij meerdere fases van de Oosterweelverbinding.

Ben je benieuwd naar welke diensten wij nog meer bij soortgelijke grote infrastructurele projecten kunnen uitvoeren? Klik dan hier.

Heb je vragen over dit project of soortgelijke projecten? Neem dan contact met ons op.