De omgevingswet

Omgevingsmanagement

De omgevingswet

DE OMGEVINGSWET

De omgevingswet komt eraan. De omgevingswet dient op 1 juli 2022 in werking te treden. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Met de komst van de omgevingswet komt omgevingsmanagement hoger op de agenda te staan.

De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door omwonenden en bedrijven zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Met de komst van de omgevingswet zal ook de digitale omgeving van het omgevingsloket veranderen. Aannemers, overheden en ondernemers kunnen gemakkelijk en snel zien wat er mag in de leefomgeving. Het nieuwe omgevingsloket zal de volgende drie online omgevingen vervangen: Het Omgevingsloket Online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), Ruimtelijkeplannen.nl.

Onze omgevingsmanagers
Onze omgevingsmanagers hebben naast kennis van de geldende wet en regelgeving ook ruime ervaring op het gebied van ondergrondse kabels en leidingen in complexe projecten binnen de stedelijke omgeving en in gebiedsontwikkeling, droge en natte infrastructuur en met verschillende netbeheerders. Zij kunnen u met hun kennis en ervaring adviseren en ondersteuning bieden bij complexe omgevingsvraagstukken. Dit al vanaf de voorbereiding van het project. Door vroegtijdig betrokken te zijn kunnen zij zowel de belangen van de omgeving als de belangen van het project behartigen.

Meer weten over de omgevingswet? Lees hier meer.