Beïnvloedingsstudies

Beïnvloedingsstudies

Beïnvloedingsstudies

De afgelopen periode is de vraag naar beïnvloedingsstudies van hoogspanningssystemen conform de NEN 3654 sterk gegroeid. En onze engineers zitten niet stil! Zo hebben onze EMC-specialisten enkele vernieuwingen doorgevoerd om zo de groeiende vraag te kunnen blijven beantwoorden met betrekking tot het bepalen van wederzijdse beïnvloeding tussen gewijzigde en of nieuwe hoogspanningsverbindingen en bestaande en nieuwe buisleidingen.

In de omgeving van hoogspanningssystemen kunnen namelijk schadelijke effecten optreden op aanwezige buisleidingen in de ondergrond door elektrische beïnvloeding en door de opwarming van de grond rondom de aanwezige buisleidingen (thermische beïnvloeding). Onze specialisten kunnen deze berekeningen conform de NEN 3654 voor u uitvoeren. En we blijven innoveren en verbeteren; dit om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over treffende maatregelen om nadelige beïnvloeding te voorkomen.

 

Heeft u te maken met het aanpassen of aanleggen van hoogspanningssystemen of buisleidingen? Neem contact met ons op!