De TenneT aanpassing aan de isolatorketting

De TenneT aanpassing aan de isolatorketting

De TenneT aanpassing aan de isolatorketting; wanneer je inzoomt zie je op de
bovenste geleider de ‘nieuwe’ ophanging en bij de onderste de ‘oude’. In het
midden worden de werkzaamheden uitgevoerd.