Aanleg tijdelijke en definitieve 150 kV ondergrondse kabelverbindingen

Aanleg tijdelijke en definitieve 150 kV ondergrondse kabelverbindingen

Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl is betrokken bij één van de meest bijzondere projecten ooit: Het vervangen van een bestaande 150 kV UGD verbinding binnen een tijdsbestek van 14 maanden. Een verbinding die in 1978 aangelegd is maar aan het eind van haar levensduur was. Om het vervangen van de betreffende kabel mogelijk te maken was het noodzakelijk om eerst twee tijdelijke kabelverbindingen aan te leggen van elk 7 kilometer lang.

Het project

Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl heeft samen met TenneT TSO de ontwerpwerkzaamheden en de aanbestedingsdocumenten opgesteld. De aanbesteding is, om de juiste civiele partij voor het project te contracteren op basis van EMVI criteria, gezamenlijk met TenneT uitgevoerd.

De werkzaamheden bestonden onder meer uit:
  Vervaardigen van werkomschrijving en ontwerptekeningen voor aanleg tijdelijke hoogspanningskabels
  Maken van werkomschrijving en tekeningen ter vervanging van de definitieve kabels
  Aanvragen vergunningen en toestemmingen
  Maken beïnvloeding berekeningen
  Support bieden voor de aanbesteding van de werkzaamheden
  Support bieden in projectcoördinatie en engineering on site aan TenneT TSO
  On site engineering bij tal van noodzakelijke aanpassingen

De tijdelijke kabels zijn op 13 april 2016 in bedrijf genomen. Hiermee werd de weg vrijgemaakt om de bestaande UGD kabels te vervangen. Wij hebben ook hier samen met opdrachtgever TenneT een aanbesteding uitgevoerd. Op 23 december 2016 zijn de definitieve kabels in gebruik genomen.

“Steeds weer de samenwerking zoeken met de gemeente, de opdrachtgever en de overige uitvoeringspartijen was hierbij cruciaal. Het functioneren in een bouwteam is bij projecten als deze de kerngedachte. Niet wachten tot de problemen door anderen opgelost worden maar het proactief bieden van oplossingen en hulp.”, aldus T. Patje, Projectmanager Kabels (SGS Roos+Bijl).

De huidige situatie

Op dit moment is de definitieve kabelverbinding in bedrijf en zijn de tijdelijke kabels weer verwijderd. De verwijderde tijdelijke kabels vinden een definitieve bestemming in de regio Amsterdam.

Bron beeld: TenneT 

Aanleg tijdelijke en definitieve 150 kV ondergrondse kabelverbindingen

Construction of temporary and final 150 kV underground cable connections

Engineering company SGS Roos+Bijl is involved in one of the most special projects ever: The replacement of an existing 150 kV UGD connection within a period of 14 months. This was a connection laid in 1978 but that had reached the end of its working life. To enable the replacement of the cable concerned it was first necessary to lay two temporary cable connections each measuring 7 kilometres long.

The project
Engineering company SGS Roos+Bijl drew up the design work and tender documents together with TenneT TSO. The tender was put out together with TenneT to contract the appropriate civil party for the project based on EMVI criteria.

The activities included:
  Production of work description and design drawings for the construction of temporary high voltage cables;
  Maken van werkomschrijving en tekeningen ter vervanging van de definitieve kabels
  Work description and drawings for final cable replacement;
  Applications for licences and permissions;
  Influence calculations;
  Support for the tendering of the activities and project coordination and engineering on-site at TenneT TSO;
  On-site engineering with numerous necessary adaptations.

The temporary cables were brought into use on the 13th of April 2016. This allowed the replacement of the existing UGD cables. Engineering company SGS Roos+Bijl also put out a tender together with client TenneT. On 23-12-2016, the final cables were brought into operation.

“Constantly securing cooperation with the local authority, the customer and the other parties carrying out the work was crucial. Working in a construction team is the key with such projects as these. Not waiting until problems have been solved by others, but proactively providing solutions and assistance”, says T. Patje, Cables Project Manager (SGS Roos+Bijl). 

The current situation
Now the final cable connection is in operation and the temporary cables have been removed. The temporary cables removed will find a final use in the Amsterdam region.

Image source: TenneT