Verkabeling Gemeente Ridderkerk

Verkabeling Gemeente Ridderkerk

VERKABELING GEMEENTE RIDDERKERK

De gemeente Ridderkerk heeft ingenieursbureau SGS Roos+Bijl ingeschakeld om een onderzoek te starten voor het ondergronds brengen van de bovengrondse hoogspanningslijnen die lopen vanaf de grens met Hendrik-Ido-Ambacht tot noordelijk Oostendam. Het betreft een tracé van ongeveer 1 km.

Wij onderzoeken het meest optimale tracé voor de toekomstige ondergrondse kabels. In de haalbaarheidsstudie wordt uitgegaan van een ligging waarbij de magneetveldsterkte op gevoelige bestemmingen beneden de 0,4 microTesla blijft (richtlijn volgens het RIVM). Gevoelige bestemmingen zijn plekken waar kinderen normaal gesproken langdurig verblijven, zoals woningen, scholen, crèches en kinderdagverblijven. Onze EMC-specialisten zullen hiervoor uitgebreide magneetveldzoneberekeningen uitvoeren.

De Rijksoverheid wil met het programma “Uitkoop en verkabeling hoogspanningsleidingen” de mogelijke gezondheidseffecten wegnemen en bestaande hoogspanningslijnen ondergronds brengen. De gemeente Ridderkerk heeft in dat kader ook de wens om deze bovengrondse hoogspanningslijn (50 kV) ondergronds te brengen.

Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen houdt de Rijksoverheid rekening met woningen. Voor 2005 was dat nog niet het geval en liepen hoogspanningslijnen ook door bewoond gebied. Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten en/of provincies de netbeheerder opdracht geven om een bestaande hoogspanningslijn te verkabelen of verleggen. Tot 2019 kon alleen de netbeheerder hierover beslissen. De Rijksoverheid heeft bestaande hoogspanningslijnen aangewezen die gemeentes of provincies kunnen verkabelen of verleggen. Het gaat om bestaande hoogspanningslijnen van 50, 110 en 150 kilovolt (kV) die door de bebouwde kom lopen (dichtbij woningen).

Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.