S
Omgevingsonderzoek Geervliet - Botlek - Ingenieursbureau SGS Roos+Bijl
 

Omgevingsonderzoek Geervliet – Botlek

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infra? Wij denken mee.

OMGEVINGSONDERZOEK TRACÉ 150kV GEERVLIET – BOTLEK

Uitvoeren van een quickscan: archeologie, ecologie, bodem, planologie en niet gesprongen explosieven

Het project

Onze legal afdeling heeft een quickscan uitgevoerd voor archeologie, bodem, niet gesprongen explosieven, ecologie en planologie voor het aanleggen van een 150kV tracé tussen TenneT Geervliet en de Botlekweg. Daarnaast hebben onze specialisten beoordeeld of het aan te leggen tracé m.e.r.-plichtig was.

Werkzaamheden

Door middel van een bureaustudie is onderzocht of in het onderzoeksgebied risico’s bestonden op:

Het aantreffen en verstoren van beschermde soorten

Negatieve invloed op beschermde natuurgebieden

Aantreffen van niet gesprongen explosieven

Bodemverontreinigingen en archeologische waarden

Gevolgen voortvloeiend uit de vigerende bestemmingsplannen

Daarnaast is op basis van wet- en regelgeving beoordeeld of voor de aanleg een m.e.r. plicht bestond.

DSCN0772
DSCN0772
DSCN0772

Meer informatie over dit project

Meer weten over dit project of de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd?